JON-HBP ChairHiroaki Nagano
Executive DirectorMasatoshi Kudo
Michiaki Unnno
Takuji Okusaka
DirectorsEtsuro Hatano
Tatsuya Ioka
Masafumi Ikeda
Chigusa Morizane
Makoto Ueno
AuditorsHiroshi Ishii
Akihiro Kawaguchi
AdvisorJunji Furuse 
Chairs of the committeesFinance Committee: Masafumi Ikeda
Protocol Committee: Makoto Ueno
Research Support Committee: Chigusa Morizane
Organization Committee: Tatsuya Ioka
Conflict of Interest Committee: Etsuro Hatano
International Committee: Junji Furuse